افنبرگ: هر ۱۱ بازیکن بایرن باید در مادرید فراتر از سطح خود ظاهر شوند

کلیپ های بیشتری ببینید...