آمریکا باخت تا غنا صعود کند/ حذف میزبان جام جهانی با شکستی سنگین

کلیپ های بیشتری ببینید...