توتی رسما از فوتبال خداحافظی کرد و به کادر مدیریتی رم پیوست

کلیپ های بیشتری ببینید...