حرکت عجیب مدیر تیم شجاعی با رد دست اوزونیدیس + عکس

کلیپ های بیشتری ببینید...