کلوپ: هنوز ۹۰ دقیقه با سهمیه فاصله داریم/ امکان تغییر سرنوشت بازی وجود داشت

کلیپ های بیشتری ببینید...