بلیت‌فروشی از ساعت ۱۶ آغاز می‌شود؛ درهای ورزشگاه ساعت ۱۷ باز خواهد شد

کلیپ های بیشتری ببینید...